wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

„Ujawniony”

Ujawniony książka okładka

„W zasadzie najważniejsze jest życie. A jak już jest życie to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. Wtedy już nie wiadomo co jest najważniejsze”. To motto z książki Marka Edelmana „Getto walczy” towarzyszyło mi, gdy słuchałam historii życia jednego z żołnierzy Rzeczypospolitej, gdy spotykałam w tej opowieści wyjątkowe postacie jego dowódców, żołnierzy, przyjaciół, znajomych… Gdy spisywałam jego losy w czasach naznaczonych wojną i walką o niepodległość Ojczyzny. Gdy słuchałam o wyborach, przy których często stawiane było pytanie ile warte są Wolność i Życie.

To nie jest książka historyczna – nie jestem historykiem, zresztą wiele wątków tej opowieści trudno zweryfikować. Nie jest to też dzieło literackie – nie jestem pisarzem. To spisana z potrzeby serca opowieść, której słuchałam przez kilka miesięcy 2009 i 2010 roku. Opowieść 96-letniego człowieka, który za wolność Ojczyzny był gotowy oddać życie. Człowieka o wielu wcieleniach – Pawła Łaszkiewicza, „Łucjana Paszkiewicza”, „Henryka Lewickiego”, „Mariana”, „Pawełka”, „Zbyszka”, „Rawicza”, „Ordona”… Mojego Dziadka.

Anna Ochmann

Więcej o projekcie tutaj

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria