wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Towards – Gender Equality in the Cultural and Creative Sectors

Raport opracowany przez Komisję Europejską na temat równości szans w sektorze kultury i kreatywnym wskazujący także m.in. dobre praktyki w tym międzynarodowy projekt realizowany przez Fundacje ARTeria „Global FemART – supporting female artists and creatives in globalise their business” (więcej tutaj) oraz nasz program mentoringowy Women in ART (WinART).

Towards Gender equality in CCs.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria