wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Talent Matching „Fomentor” Manual

Podręcznik dla osób pracujących z młodymi osobami, które chcą rozwijać się zawodowo jako mentorzy pracujący w sektorze kultury i kreatywnym.

Przewodnik dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Więcej o projekcie tutaj.

Link do publikacji.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria