wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Sztuki performatywne – jakie kompetencje możemy z nich wynieść?

Ballerinas

Fundacja ARTeria jest jednym z partnerów projektu „Master the Act”, który ma na celu wynalezienie metodologii wykorzystania działań teatralnych oraz umiejętności cyfrowych w rozwoju kompetencji wspierających zdolność do zatrudnienia w ramach „nauki przez całe życie” (long life learning).

Więcej o projekcie „Master the Act” tutaj.

Sztuki performatywne – jakie kompetencje możemy z nich wynieść?

Jakub Karch

Dance

Sztuki performatywne, związane z teatrem czy tzn. ‘nowym cyrkiem’ (znanym także jako „cirque nouveau”) mają ogromny wpływ w życiu wielu ludzi, na rozwój ich kompetencji i umiejętności, które mogą być przydatne na różnych etapach życia. Pozwalają m.in. rozwinąć kreatywność, a także pozwalają na lepsze wyrażenie samego siebie, swoich emocji, tego kim są.

Mogą być szczególnie przydatne dla osób borykających się z problemami ze znalezieniem pracy oraz doświadczających wykluczenia społecznego. Strach przed wystąpieniami publicznymi, brak umiejętności jasnego przekazania informacji, nieumiejętność współpracy w grupie, brak krytycznego myślenia czy umiejętności analizy własnego rozwoju – z tymi właśnie problemami spotykają się na co dzień ludzie próbujący wejść na rynek pracy. Sztuki performatywne pomagają zwalczać te problemy i rozwijać przydatne kompetencje.

 

Lepsza słowna komunikacja z innymi

Wielu ludzi zajmujących się zawodowo sztukami performatywnymi, zwłaszcza osoby działające w teatrze, zauważa że występowanie na scenie pomaga w nauce komfortowego przemawiania do publiczności. Pomaga przezwyciężyć stres, tremę, a nawet blokady związane z publicznymi wystąpieniami.

W życiu codziennym i zawodowym przydatne jest to szczególnie w komunikacji z innymi. Jasny, precyzyjny przekaz myśli pomaga odbiorcom lepiej zrozumieć mówiącego oraz odpowiednio zareagować, odpowiedzieć. Wpływa to bezpośrednio na większe zrozumienie i poczucie jedności w grupach społecznych czy zawodowych. W życiu zawodowym umiejętność komunikacji ustnej pomaga również w zarządzaniu zespołami, co jest ważnym atutem w oczach pracodawców.

Gdy człowiek posiada umiejętność dobrej komunikacji, współpraca z drugim człowiekiem staje się łatwiejsza i przyjemniejsza zarówno dla mówiącego, jak i słuchaczy.

 

Współpraca w grupie

Równolegle z komunikacją, teatr pozwala również rozwinąć umiejętności pracy w grupie. Członkowie grup potrafią zrozumieć innych oraz ocenić ich wkład we wspólną pracę nie zwracając uwagi na ich rolę. Uczą się również, czym jest wspólnie osiągnięty sukces oraz jak okazać wsparcie innym w trudnych momentach.

I choć tego rodzaju grupy ciężko znaleźć podczas pracy w większych firmach, jednak im więcej osób nabywa umiejętności dobrej współpracy z innymi, tym większa szansa na stworzenie bardziej satysfakcjonującej grupy w miejscu pracy.

Jednak współpraca w grupie ważna jest nie tylko w pracy, ale również w życiu społecznym. Niemal każda forma zaangażowania się społecznego wymaga pracy z innymi, a umiejętność współpracy ułatwia znalezienie lub stworzenie idealnej grupy do realizacji wspólnych działań.

 

Przestrzeganie terminów

Przy przygotowaniach do występu przed publicznością zawsze trzeba wziąć pod rozwagę termin występu, należy ocenić czas przygotowań i ściśle go przestrzegać. Pozwala to nauczyć się wagi trzymania się ram czasowych, co również jest ważną umiejętnością w życiu codziennym i zawodowym.

Osoby przestrzegające terminów są odbierane przez innych jako bardziej efektywne i zorganizowane, znajdują szybciej współpracowników i cieszą się większym zaufaniem. Pracodawcy natomiast mają pewność, że powierzone takiej osobie zadanie zostanie wykonane w uzgodnionym terminie i postrzegają taką osobę jako odpowiedzialną i sumienną, co pozytywnie wpływa na ocenę pracy i zwiększa szanse na wspinaczkę po szczeblach kariery.

 

Umiejętność  obserwacji i krytycznego myślenia

 

Ważnym elementem pracy scenicznej jest autoanaliza i autorefleksja – po każdym występie wymagana jest ocena, co poszło dobrze a co źle, co można poprawić. Takie praktyki kształcą w człowieku nawyk refleksji nad własnymi umiejętnościami, rozwijają krytyczne myślenie oraz umiejętność obserwacji i definiowania swoich wad i zalet. To niezwykle ważna kompetencja, pozwalająca na ciągły i efektywny rozwój osobisty i zawodowy.

Osoby stale rozwijające się i obiektywnie oceniające swoje umiejętności, swoją pracę są poszukiwane na rynku pracy. Umiejętności te zatem również zwiększają szanse zatrudnienia.

 

Kreatywne rozwiązywanie problemów

 

Przy pracy na scenie ważne jest, aby grupa potrafiła organizować się, dostosowywać scenariusze do warunków na scenie (także tych nieprzewidzianych), na przykład poprzez wybierania rekwizytów, dostosowania scenografii. Dodatkowo często się zdarza, że posiadane do dyspozycji zasoby są ograniczone co może skutkować jeszcze większym wzrostem kreatywności oraz umiejętności improwizacji.

Ta kompetencja jest również przydatna w życiu społecznym i zawodowym. Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów pomaga w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, pozwala na znajdowanie najlepszego wyjścia z danej sytuacji – czasem bardzo niesztampowego. Podobnie, jak w sytuacjach zawodowych – umiejętność rozwiązywania takich trudnych sytuacji jest również doceniana przez pracodawców.

 

Sztuki performatywne mogą wnieść więcej do życia człowieka, niż mogłoby się wydawać. Inspirującym przykładem osoby, która w ciekawy sposób wykorzystuje wpływ teatru na rozwój kompetencji (choć nie tylko) jest Susan Albert Loewenberg, która przybliża swoje doświadczenia w rozmowie w programie TEDxTalks (film dostępny w języku angielskim): https://youtu.be/wM0szSdWH-I

Dzięki sztukom performatywnym można rozwinąć kompetencje, które znacząco wpłyną na przezwyciężenie trudności w znalezieniu pracy oraz w pokonaniu wykluczenia społecznego.

Linki

Strona projektu

Master the Act - Strona Główna

Logo projektu

Logo MtA

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria