wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Status and Working Conditions for Artists, Cultural and Creative professionals

Raport międzynarodowej grupy ekspertów pracujących w ramach ustrukturyzowanego dialogu z Komisją Europejską (Voices of Culture) dotyczący statusu i warunków pracy artystów oraz reprezentantów sektora kultury i kreatywnego. W pracach grupy eksperckiej uczestniczyła Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, a realizowany przez nas projekt „Learn2Create – promoting work based larning in Europe’s Cultural and Creative Industries” (strona projektu) został wymieniony w raporcie jako przykład dobrej praktyki.

Link.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria