fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

W związku z pandemią COVID-19 kolejne międzynarodowe spotkanie grupy sterującej projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” odbyło się w formie konferencji online (zamiast, jak to było zaplanowane, w Materze). W spotkaniu zorganizowanym 4 czerwca 2020 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi IO2 (program nauczania) oraz IO3 (platforma edukacyjna oraz program „mieszany” z warsztatami offline).

„Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo Learn2Create
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria