fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

W związku z pandemią COVID-19 kolejne międzynarodowe spotkanie grupy sterującej projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się w formie konferencji online (zamiast, jak to było zaplanowane, w Zabrzu). W spotkaniu zorganizowanym 15 czerwca 2020 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi. Omówiono wyniki raportów krajowych opracowanych przez wszystkich partnerów w oparciu o analizy i wywiady (rezultat IO1), a Fundacja ARTeria przedstawiła plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO2 – „Non-formal Learing path”, którego jest liderem.

„The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) to międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i, skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracujemy nad  rozwojem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo P4CA
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria