fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

W związku z pandemią COVID-19 czwarte spotkanie grupy sterującej projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”  odbyło się w formie konferencji online (zamiast, jak to było zaplanowane, w Maladze). W spotkaniu zorganizowanym 21 maja 2020 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. W pierwszej części spotkania zostały omówione kwestie związane z bieżącym zarządzaniem projektem, złożonym raportem z postępu, ewaluacją i bieżącym monitoringiem, a także potencjalnym wpływem pandemii na rezultaty oraz harmonogram realizacji projektu. Następnie partnerzy skupili się na podsumowaniu najważniejszych kwestii związanych z realizacją działań projektowych, a szcególnie IO4 Curriculum Learning Modules and Resources. ARTeria, jako lider IO5, odniosła się do założeń User Experience Compendium – dotychczas wykonanej pracy i następnych działań, a Dimitra do IO6 – Online Educational Resource.

„Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Pracujemy (wspólnie z parterami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowacji i Hiszpanii) nad rozwojem kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy po skutkach kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo BtG
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria