fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

#RebuildingEurope with Culture – z udziałem ARTerii

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w konferencji wysokiego szczebla „Rebuilding Europe with Culture”, która została zorganizowana w środę 8 grudnia 2021 r., w formacie online. Wydarzenie było wezwaniem do rozwijania ambitnej polityki oraz wsparcia finansowego dla sektora kultury i sektora kreatywnego i zostało zorganizowane pod auspicjami pioniera muzyki elektronicznej Jean-Michela Jarre’a.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassola, komisarze europejscy Thierry Breton i Mariya Gabriel, ministrowie ze Słowenii, Francji, Grecji i Chorwacji, a także eurodeputowani Christian Ehler, Iban Garcia del Blanco i Sabine Verheyen, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Sonia Draga, jako reprezentantka wydawców polskich. Dołączyli do nich eksperci z sektora kultury i kreatywnego z całej Europy.

Wydarzenie koncentrowało się na ponownym otwarciu obiektów i instytucji kultury oraz przedsiębiorstw z sektora kreatywnego, ożywieniu sektora i przywróceniu równowagi rynku cyfrowego w czasie, gdy prawodawcy UE pracują nad kluczowymi aktami prawnymi zapewniającyi większą uczciwość jednolitemu rynkowi cyfrowemu, a państwa członkowskie zaczynają wdrażać swoje krajowe plany naprawcze, jednocześnie zmagając się z kolejnymi falami pandemii.

Ta konferencja miała na celu wymianę informacji i poglądów na temat dotychczasowych postępów w odbudowie sektora kultury oraz przedstawienie wizji na przyszłość. Trzy kluczowe tematy, wokół których koncentrowały się dyskusje, to:

Reopen – klucz do rozpoczęcia od nowa

Recover – miejsce kultury w odbudowie Europy

Rebalance – nowe zasady zaangażowania na unijnym rynku cyfrowym

Idea „Rebuilding Europe with Culture” wywodzi się z badania ‘Rebuilding Europe EY’ opublikowanego na początku 2021 r. Badanie jasno pokazało skalę zniszczenia europejskich sektorów kreatywnych przez COVID-19, ale dostarczyło również pomysłów na przeciwdziałanie tej niekorzystnej sytuacji: przy odpowiednim wsparciu może nastąpić ożywienie ekonomiczne i społeczne europejskiej gospodarki, stymulujące zmiany, które będą wpływać na rozwój Europy.

Wydarzenie zostało zorganizowane mniej więcej rok po tym, jak UE uruchomiła swój bezprecedensowy historyczny plan finansowy na rzecz naprawy gospodarki europejskiej po pandemii Covid-19 i sześć miesięcy po przedstawieniu przez państwa członkowskie krajowych planów odbudowy oraz rozpoczęciu wdrażania operacyjnych programów europejskich w nowej perspektywie finansowej takich jak Horyzont Europa, InvestEU czy Kreatywna Europa.

Przemysły kultury i kreatywne zostały uznane przez Komisję Europejską za jeden z 14 kluczowych ekosystemów dla Europy. Niedawne badanie EY zlecone przez GESAC potwierdza, że ​​sektory kultury i kreatywny są kluczową siłą napędową gospodarki europejskiej, reprezentując 4,4% PKB UE pod względem całkowitych obrotów w 2019 r. i zatrudniając 7,6 mln osób, czyli zapewniają 8,4 razy więcej miejsc pracy niż np. branża telekomunikacyjnej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez GESAC (authorsocieties.eu), we współpracy z eurodeputowanym Christianem Ehlerem i Federacją Europejskich Wydawców Książek (FEP).

Więcej informacji:  https://www.rebuilding-europe.eu/conference

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria