fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

REACT – Ressources for European Accessible Cultural Tours

tagi: REACT

Międzynarodowy projekt, w którym partnerzy z czterech krajów (Polski, Francji, Belgii i Rumunii) pracują nad poprawą dostępności i jakości doświadczeń osób odwiedzających muzea, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami. Projekt opracowuje narzędzia dla profesjonalistów/pracowników muzeów w celu rozszerzenia oferty cyfrowej mediacji kulturalnej, promując zwiększoną atrakcyjność i dostępność instytucji kultury zarówno w wersji fizycznej, jak i online. Partnerzy opracowują bazę dobrych praktyk i zalecanych rozwiązań w zakresie dostępności cyfrowej w sektorze muzealnym, w tym wywiady z ekspertami, studia przypadków, katalog kluczowych podmiotów i narzędzi; ramy szkoleniowe dla muzealników, a także praktyczne narzędzia do tworzenia inkluzywnych cyfrowych treści kulturowych.

Strona projektu: www.react-culture.eu

Logo projektu

Finansowanie

tagi

REACT

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria