fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Projekt Learn2Create – międzynarodowy program pilotażowy zakończony

Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

Partnerzy projektu Learn2Create koncentrują się na rozwoju praktyki uczenia się w miejscu pracy (work based learning/WBL) w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych (CCI). Konsorcjum opracowało program i treści kształcenia, wyrastające z wieloletniej praktyki i współpracy z artystami/twórcami oraz z trenerami i nauczycielami z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

W ostatnim czasie w każdym kraju partnerskim odbywały się sesje pilotażowe mające na celu sprawdzenie wypracowanej w ramach projektu metodologii. W Polsce pilotaż odbył się w całości online, co umożliwiło rekrutację nauczycieli z całej Polski – w szkoleniu wzięły udział osoby mieszkające m.in. w Koszalinie czy Lublinie. W większości byli to nauczyciele zawodu w artystycznych (plastycznych) szkołach zawodowych. Sesje Learn2Create odbyły się w przyjaznej, zaangażowanej atmosferze. Podczas spotkań szczegółowo omówiono materiał znajdujący się na platformie, do której uczestnicy otrzymali dostęp. Kompleksowo podeszli do zawartych tam materiałów treningowych i zrealizowali wybrane ćwiczenia. Uczestnicy po pierwszym spotkaniu otrzymali „pracę domową”, która została omówiona i podsumowana na kolejnym spotkaniu.

Na podstawie rozmów można było zauważyć, że zaproszeni nauczyciele mieli dotychczas niewielką wiedzę na temat nauki w miejscu pracy (WBL) w przemysłach kreatywnych, jednak dostrzegali oni potrzebę wdrażania tej koncepcji w praktyce. Podobne wrażenie odniósł nasz hiszpański partner projektowy – organizacja INNOGATE: uczestnicy organizowanych przez nich warsztatów zadeklarowali chęć promowania nauki w miejscu pracy w swoich instytucjach czy szkołach. Wnioski te potwierdzają potrzebę promowania WBL w różnych krajach jako jednej z najbardziej efektywnych metod nauki zawodu w sektorach kultury i kreatywnych. 

Także innymi partnerzy podkreślili sukces fazy testowej:

Wrażenie, jakie odniosłem jako moderator sesji, było takie, że pilotaż był bardzo udany z dwóch głównych powodów: a) otrzymaliśmy cenne informacje zwrotne, które pomogą w realizacji projektu oraz b) uczestnikom podobało się to doświadczenie edukacyjne i czuli, że odnieśli z niego korzyści.” [DIMITRA]

Postrzegamy projekt L2C jako okazję do poznania nowych metod i technik mentoringu. Podoba nam się sposób, w jaki tworzone są indywidualne działania, dzięki którym możemy wprowadzać innowacje i rozwijać podejście do edukacji”. [RDA]

Zapraszamy na stronę projektu L2C: www.learn2create.eu

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo Learn2Create
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria