fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Program mentoringowy WinART – edycja 2020 ZAPRASZMY!

W roku 2018 rozpoczęliśmy, a w 2019 kontynuowaliśmy realizację autorskiego programu mentoringowego Fundacji ARTeria skierowanego do kobiet-artystek oraz reprezentantek branż kreatywnych Women in ART (WinART).

Lista rezerwowa kandydatek do udziału w programie jest… długa, dlatego cieszymy się, że także w tym roku możemy kontynuować to wyzwanie!

Tym bardziej, że w ramach tegorocznej edycji będziemy się starali poszerzyć dotychczasową ofertę programową o elementy związane ze wsparciem uczestniczek w rozwoju ich karier na rynkach międzynarodowych! To efekt m.in. realizacji przez Fundację ARTeria projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Na bazie naszych zeszłorocznych doświadczeń, opinii dotychczasowych uczestniczek i ewaluacji programu po 2 latach w tym roku skupimy się bardziej m.in na:

  • Wewnętrznej motywacji i samodyscyplinie oraz rozwoju umiejętności planowania, koordynowania i efektywnej organizacji, w tym między innymi na zarządzaniu priorytetami związanymi z własną pracą, na wyznaczaniu ambitnych, ale realistycznych celów, zarządzaniu ryzykiem, radzeniu sobie z krytyką, budowaniu zdolności do radzenia sobie w niesprzyjających okolicznościach i realizowaniu celów pomimo pojawiających się przeszkód (resilience)
  • Umiejętnościach finansowych i umiejętnościach sporządzania biznesplanu na potrzeby własnej działalności, w tym między innymi efektywnej prezentacji i komunikacji, negocjacjach
  • Zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance), także na definiowaniu własnych kryteriów szczęścia
  • a także na WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH, STORYTELLINGU, BUDOWANIU PORTFOLIO, także na rozwoju pracy z publicznością

Ważną częścią naszych spotkań będzie dyskusja na temat ról społecznych, stereotypów związanych z pracą kobiet w sektorze kultury i kreatywnym, a także na temat barier (m.in. tzw. szklany sufit) czy na temat mobbingu.

Koordynatorem programu oraz ‘lead mentorem’ jest od poczatku realizacji programu Wenancjusz Ochmann.

Udział w programie jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji mejlowo (biuro@fundacja-arteria.org) lub bezpośrednio w siedzibie organizacji.

ZAPRASZAMY!

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria