wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Pokazać głoski, czyli o CUED Speech

W ramach promowania innowacyjnej edukacji Fundacja Arteria przystąpiła do projektu mającego na celu promować metodę fonogestów dla osób z różnym stopniem uszkodzenia słuchu. Próbę rozpowszechniania tej prostej metody podejmuje międzynarodowe partnerstwo w ramach projektu CUED Speech Europa. W ramach niego powstanie kilka publikacji oraz specjalna platforma, które pomogą w procesie przyswajania techniki CUED Speech. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://cuedspeech.eu/en/

Dziecko z uszkodzonym słuchem posiada umysłowe zdolności potrzebne do przyswojenia sobie języka. Jego mózg jest gotowy do podjęcia czynności rozpoznawania i rozumienia słów, a narządy mowy są gotowe do mówienia. Jednakże narząd słuchu nie odbiera dostatecznej ilości wrażeń, która pozwalałaby na odróżnianie głosek. To stanowi barierę dla samoistnego rozwoju mowy. Przy najgłębszych uszkodzeniach narządu słuchu pomoc protez często nie jest wystarczająca, aby powstała wystarczająca ilość wrażeń słuchowych, gwarantująca trafne rozpoznawanie głosek.

Dlatego konieczne jest zastosowanie dodatkowego środka pomocniczego, który ułatwiałby odróżnianie głosek dzięki wykorzystaniu zmysłu wzroku oraz czucia i pamięci ruchu. Ważne jest, aby zastosowany środek pomocniczy nie zakłócał czynności słuchania, nie zniekształcał mówienia i ułatwiał naturalne czynności mózgu. Ważne jest również, aby środek pomocniczy mógł być stosowany z łatwością we wszystkich sytuacjach życiowych, w domu, na ulicy, w miejscach publicznych, w przedszkolu i w szkole.

Takim środkiem pomocniczym są fonogesty, czyli dyskretne ruchy ręki, które towarzyszą głośnemu i wyraźnemu mówieniu. Ruchy te zostały specjalnie opracowane po to, żeby pomagały odróżniać i rozpoznawać głoski w szybko płynącym strumieniu mowy. Mówiąc do dziecka z fonogestami pomaga się mu pokonać dysfonemię, a nawet afonemię, przyswoić sobie język i nauczyć się mówić. Rodzice i inne ważne dla dziecka osoby uczą się mówić z fonogestami w ciągu kilku dni i mogą bez większego wysiłku stale mówić do dziecka uzupełniając nimi mowę.

Logo projektu

Logo CSE

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria