fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Poets of Today – Voices of Tomorrow  – zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja ARTeria jest jedną z organizacji partnerskich projektu „Poets of Today – Voices of Tomorrow” (POT-VOT) którego celem jest przybliżenie poezji i współczesnych poetów młodym ludziom, nauczycielom oraz lokalnym społecznościom poprzez rozwój nowych performatywnych form poetyckich.

W każdym kraju partnerskim (Słowenia, Polska, Węgry, Finlandia i Serbia) został powołany czteroosobowy zespół artystyczny, który jest odpowiedzialny za opracowanie metodologii oraz stworzenie artystycznego programu poetycko-edukacyjnego. Polski zespół artystyczny tworzą: Małgorzata Lebda (poetka), Weronika Murek (pisarka, dramaturżka, publicystka), Rafał Siderski (artysta wizualny, fotograf) oraz Wenancjusz Ochmann (muzyk, pedagog, trener wokalny).

Aby zainspirować do czytania poezji chcemy przybliżyć twórczość współczesnych poetów młodym ludziom oraz lokalnym społecznościom. Zapraszamy do współpracy dziesięciu polskich poetów, którzy odwiedzą dziesięć szkół na wiosnę 2024 roku w ramach projektowych DNI POEZJI. Przeczytają swoje wiersze. Porozmawiają z młodzieżą. Odpowiedzą na pytania. Zainspirują do odkrywania poezji.  Zaprezentują także swoją poezję w ramach WYDARZEŃ POETYCKICH zorganizowanych w przestrzeni miasta latem 2023 roku.

Wcześniej, w ramach cyklu spotykań warsztatowych z członkami zespołu artystycznego – specjalistami z dziedziny teatru, improwizacji i techniki mowy, we współpracy z innymi poetami, a także nauczycielami, przygotujemy wspólnie te prezentacje. Doświadczenia zdobyte w ramach projektu mogą być przydatne w kolejnych prezentacjach poetyckich, a sam projekt jest także okazją do wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do współpracy poetki i poetów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są aktywni poetycko (w ciągu ostatnich lat wydali książkę poetycką)
 • ich publikacje poetyckie były nagrodzone, dostrzeżone, dyskutowane
 • mają doświadczenia w zakresie animacji kultury lub edukacji

a także mogą wziąć udział w działaniach projektowych:

 • dwudniowych warsztatach (18-19 lutego 2023 r.)
 • jednodniowych warsztatach wspólne z nauczycielami (kwiecień-maj 2023) – przygotowanie DNI POEZJI w szkołach
 • jednodniowych warsztatach wspólne z nauczycielami (grudzień 2023) – przygotowanie DNI POEZJI w szkołach
 • jednodniowym spotkaniu przygotowującym WYDARZENIE LITERACKIE w przestrzeni miasta (maj-czerwiec 2023)
 • prezentacji poezji w trakcie WYDARZENIA LITERACKIEGO (czerwiec-lipiec 2023)
 • DNIACH POEZJI w szkołach – jednodniowe spotkanie w jednej szkole

a także zgodzą się na publikację jednego z swoich wierszy w wydawnictwie projektowym – antologii wydanej w języku angielskim (z wierszami w sumie 50 poetek i poetów z 5 krajów, Fundacja ARTeria pokryje koszty tłumaczenia wierszy na język angielski).

 W ramach projektu przewidziane jest honorarium za udział w tych działaniach, a także pokrycie kosztów zakwaterowania i podróży w czasie pracy poza miejscem zamieszkania (w trakcie dwudniowych warsztatów).

Poetki i poetów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o przesłanie na adres biuro@fundacja-arteria.org do 20 stycznia 2023 r.:

 • krótkiego bio (do 1500 znaków ze spacjami)
 • linków/okładek publikacji poetyckich wraz ze wskazaniem nagród, wyróżnień itp.

Komisja powołana w Fundacji ARTeria pod przewodnictwem Anny Ochmann, prezeski organizacji, we współpracy z Małgorzatą Lebdą i członkami zespołu artystycznego wybierze 10 poetek i poetów do 25 stycznia 2023 r. Wybrane osoby powiadomimy drogą mejlową o wyborze i pierwszym spotkaniu. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Na zdjęciu – Radmila Petrović, serbska poetka w trakcie występu w Lublanie, Słowenia (autor zdjęcia Črt Piksi)


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria