fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Podpisanie porozumienia o współpracy ze szkołą nr 28 z Gliwice

tagi:

7 marca 2023 r. w SP nr 28 im. Witolda Budryka w ZSP nr 14 w Gliwicach zostało podpisane – przez dyrektor szkoły Danutę Iwanek oraz Annę Ochmann, prezeskę Fundacji ARTeria – porozumienie o współpracy.

Technologiczne, społeczne oraz klimatyczne wyzwania współczesności, zarówno te globalne jak i lokalne, oraz wynikające z nich wyzwania przed jakimi staje edukacja w XXI wieku w obszarach związanych z różnorodnością, kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia czy rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowych technologii sprawiają, iż szczególnie cenna wydaje się być współpraca instytucji edukacyjnych i partnerów społecznych na rzecz rozwoju innowacyjnych modeli nauczania będących odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi – modeli które wyposażą ich w kompetencje pozwalające pewnie poruszać się w świecie zmian.

Kluczowe procesy przeobrażające rynek pracy, sposoby komunikacji i codzienne życie kolejnych pokoleń, ale także turbulencje społeczno-ekonomiczne wymagają zmiany systemowej z modelu transmisyjnego, opartego na przekazywaniu głównie wiedzy faktograficznej w ujęciu chronologicznym, na rzecz podejścia problemowego – modelu skoncentrowanego na rozwoju umiejętności pogłębionej analizy rzeczywistych problemów i zjawisk, szukania współzależności i projektowania rozwiązań, a także rozwoju kompetencji kluczowych rozwijanych w toku pracy projektowej, zespołowej, a także innowacyjnych i elastycznych metod pracy z uczniami i uczennicami. Ważnym elementem tego procesu wydaje się być także edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa (ang. global citizenship education), której celem jest budowanie wiedzy, wartości czy postaw umożliwiających zrozumienie najważniejszych globalnych problemów, wyzwań i współzależności.

Mając na uwadze powyższe Strony zobowiązują się do rozwoju współpracy na rzecz podejmowania wspólnie inicjatyw, szczególnie międzynarodowych, do współdziałania przy realizacji projektów oraz testowania innowacyjnych form pracy odpowiadających współczesnym potrzebom młodych ludzi oraz środowiska nauczycielskiego.

tagi

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria