fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

29 czerwca 2021 roku zorganizowano pierwsze spotkanie partnerstwa projektowego „BigTime Takeover”. W związku z obostrzeniami COVID-19 spotkanie odbyło się w formie online.

W spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące wszystkie organizacje partnerskie: MateraHUB (Włochy) – lidera projektu oraz Rinova (Wielka Brytania), HFC (Cypr), Mulab (Włochy), Fundacja ARTeria (Polska) oraz MKC (Macedonia Północna).

Po krótkim zaprezentowaniu się przez każdą z organizacji oraz omówieniu projektu skupiliśmy się na pierwszych działaniach projektowych, czyli stworzeniu „Toolkitu” skierowanego dla młodych „art edukatorów”, którzy będą wspierająć rozwój pewności siebie i motywacji młodzieży poprzez twórczość artystyczną. Sara Simeone z MateraHUB przedstawiła krótką prezentację dotyczącą harmonogramu pracy oraz najważniejszych etapów realizacji projektu.

Projekt „BigTime Takeover” ma na celu wzmocnienie kreatywności oraz umiejętności cyfrowych młodzieży. Te umiejętności mają pozytywnie wpłynąć na ich przyszłe wybory, decyzje życiowe. Inspiracją projektu jest tzw. „takeover” – czyli zdominowanie, monopolizacja strony internetowej, mediów społecznościowych przez użytkowników w celu promocji własnych, twórczych, artystycznych działań. Wynikiem projektu będzie właśnie taka platforma internetowa, gdzie młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje artystyczne osiągnięcia, dzielić się nimi. Pomoże to w zdobyciu pewności siebie oraz umiejętności cyfrowych przydatnych zarówno na rynku pracy jak i w dorosłym życiu.

Więcej informacji o projekcie wkrótce.

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria