fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie projektu DiOtherCity (online)

22 czerwca 2021 roku Fundacja ARTeria wzięła udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu z partnerami projektu DiOtherCity. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, spotkanie odbyło się w formie online.

W spotkaniu wzięły udział wszystkie organizacje partnerskie: mulab (Włochy), CEPS (Hiszpania), Citizens In Power (Cypr), Les Apprimeurs (Francja), Logopsycom (Belgia) oraz Fundacja ARTeria (Polska).

Po krótkim zaprezentowaniu się przez każdą z organizacji i krótkim wprowadzeniu do projektu skupiliśmy się na pierwszym zadaniu projektu, czyli stworzeniu kursu szkoleniowego zawierającego 5 modułów i 4 zestawy narzędzi, skierowanego do ludzi, którzy chcieliby zaprojektować własną wycieczkę po mieście oraz rozwinąć następujące kluczowe kompetencje: cyfrowe i technologiczne, umiejętności interpersonalne oraz umiejętność przyswajania nowych kompetencji, aktywny udział obywatelski, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz wielojęzyczność.

Celem projektu DiOtherCity jest stworzenie i przetestowanie programu edukacyjnego dla osób dorosłych, skierowanego przede wszystkim do reprezentantów sektora kultury i kreatywnego,  którzy chcieliby poznać praktyczne zastosowania platform cyfrowych w celu stworzenia innowacyjnych doświadczeń kulturowych w ich miastach, w szczególności na peryferiach dużych ośrodków.

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria