fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Fundacja ARTeria została współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu PesText który odbywa się w Budapeszcie, jako jeden z członków konsorcjum projektu „V4 Borders and Bridges Literary Festival: Enhancing Cultural Dialogue across the V4 Region”. Projekt ma na celu budowanie rzeczywistych długoterminowych partnerstw w całym regionie V4 w formie serii wydarzeń literackich i kulturalnych oraz międzynarodowej współpracy zaangażowanych partnerów V4, zwiększając świadomość różnorodności kulturowej i transgranicznego dialogu międzykulturowego, podkreślając znaczenie różnorodności językowej i tłumaczenia literackiego jako narzędzia do zrozumienia innych kultur.

Strona Festiwalu: pestextfestival.hu

Logo projektu

Finansowanie projektu

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria