wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

P4CA – methodological framework (report)

Raport podsumowujący badanie zrealizowane w krajach partnerstwa projektu „Partnership for Creative Apprenticeships”  dotyczące form, korzyści i wyzwań związanych z realizacją staży i praktyk w sektorze kultury i kreatywnym wraz z metodologią pracy nad dalszymi etapami pracy nad projektem.

Link.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria