wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Mentoring zawodowy w sektorze kultury i kreatywnym w Polsce – raport badawczy

Raport badawczy opracowany w ramach projektu „Talent Matching Europe” zawierający analizę form, korzyści i wyzwań związanych z doradztwem zawodowym w sektorze kultury i kreatywnym w Polsce, a przede wszystkim sposobu i zakresu funkcjonowania samych doradców oraz potrzeb w tym zakresie.

Więcej o projekcie tutaj.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria