fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Learn2Create z tytułem DOBREJ PRAKTYKI!

Międzynarodowy projekt „Learn2Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” koordynowany przez Fundację ARTeria otrzymał tytuł „dobrej praktyki” programu Erasmus+!

Nauka w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym jest jedną z najbardziej naturalnych metod  zdobywania czy poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności i kompetencji od zarania dziejów. Obecnie definiujemy naukę poprzez pracę jako strategię edukacyjną, która zapewnia uczniom czy studentom praktyczne doświadczenie zawodowe i rozwój kompetencji w prawdziwym miejscu pracy wpływając na zwiększenie szans na zatrudnienie, zapewniając świadomość kariery, możliwość jej eksploracji, także lepszego dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Ta integracja programów nauczania z miejscami pracy, teorii z praktyką, jest szczególnie ważna w sektorze kultury i kreatywnym, ponieważ charakteryzują się one koniecznością osiągnięcia szczególnie wysokiego stopnia kompetencji praktycznych.

Zapraszamy na stronę projektu, na platformę rezultatów Erasmus+ i do korzystania z wypracowanych narzędzi!

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details?fbclid=IwAR1feaGLYrmDPRpTl0PvCf1a66D0apBcjD7PLtLGtUh1omEN59vtHkmxjXg#project/2018-1-PL01-KA202-050818

Logo Learn2Create
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria