fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” miało odbyć się w Materze (Włochy) będąc jednocześnie okazją do podsumowania tygodnia szkoleniowego dla międzynarodowej grupy nauczycieli zawodu. Niestety w związku z restrykcjami pandemicznymi byliśmy zmuszeni zorganizować je online – odbyło się 4 grudnia 2020 r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Po podsumowanie poprzednich etapów projektu i stopnia realizacji zadań po wrześniowym roboczym spotkaniu online przedstawiciel Rinova (UK), jako lider realizacji drugiego rezultatu pracy intelektualnej, zaprezentował finalną wersję programu nauczania dla nauczycieli zawodów kreatywnych opracowaną w ramach projektu. Następnie reprezentantka Dimitra, greckiego partnera odpowiedzialnego za stworzenie platformy edukacyjne, przedstawiła samą platformę i zakres treści nauczania.

Dyskusję zdominowały jednak kwestie związane z koniecznością przeniesienia szkolenia dla nauczycieli zawodu (C1) na styczeń i samej organizacji wydarzenia, partnerzy omówili także pomysły na realizację warsztatów krajowych – fazy testowej platformy.

Pod koniec spotkania zostały omówione kolejne etapy pracy projektowej – dwa przewodniki, jeden dla trenerów, a drugi dla pracodawców z sektora kultury i kreatywnego (liderzy: Materhub oraz Innogate).

Pierwszy przewodnik jest przeznaczony dla nauczycieli i szkoleniowców zaangażowanych we wspieranie i promowanie ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI). Jest to podręcznik dla tych organizacji i trenerów, którzy realizują szkolenia skierowane do szeroko rozumianych nauczycieli zawodu. Może być również wykorzystywany przez inne osoby współpracujące ze wszystkimi zaangażowanymi w proces realizacji i promowania WBL w CCI. Składa się z podręcznika, który jest zintegrowany z otwartym zasobem edukacyjnym online zapewniając pomoc oraz informacje dotyczące współpracy wszystkich osób zaangażowanych w promocję WBL w CCI (w tym uczniów i partnerów biznesowych).

Przewodnik dla pracodawców z sektora kreatywnego i kultury ma z kolei pomóc pracodawcom prowadzącym działalność w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI) lepiej zrozumieć, jak wykorzystać i ustrukturyzować możliwości ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w ich organizacjach czy firmach oraz jak rekrutować i pomagać uczącym się oraz stażystom/praktykantom realizującym ścieżkę WBL w ich przedsiębiorstwach. Przewodnik koncentruje się na mikroprzedsiębiorstwach oraz freelancerach, jako najczęściej występujących w sektorze kultury i kreatywnym, ale także na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), które również działają w tych sektorach i być może mają większy potencjał i możliwości do pełnienia roli ‘gospodarzy’ procesu WBL. Przewodnik wskazuje podejście oparte na mentoringu dla tych pracodawców, tak aby mogli oni stymulować umiejętności związane z samozatrudnieniem oraz kompetencje przedsiębiorcze podczas procesu WBL.

W trakcie spotkanie zostały także omówione kwestie związane z eksploatacją, monitorowaniem i zapewnieniem jakości w realizacji projektu, a także związane z bieżącym zarządzaniem i raportowaniem oraz promocją projektu.

Więcej o projekcie tutaj.

Logo Learn2Create
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria