wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

KURS SZTUK PERFORMATYWNYCH, KURS RYSUNKU, WARSZTATY MUZYCZNE – jak młodzi, utalentowani Europejczycy mogą rozwijać swoje artystyczne pasje?

Oliwia Mańka, Fundacja ARTeria

Czy młodzi ludzie mają realne możliwości na rozwój w przemysłach kulturalnych i kreatywnych? Zainteresować ich mogą możliwości, które oferują projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego (ESF) – zapewniają one rozwój kompetencji i pasji uczestników, jak również umożliwiają pracę w wymienionych wyżej przemysłach. Te inicjatywy dostępne są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, mogą być inpirującą i angażującą metodą dla młodych, wrażliwych artystycznie osób, jak i również tych, którzy doświadczają wykluczenia społecznego. Wygląda na to, że dostępnych jest wiele możliwości na rozwój w sektorach kulturalnych i kreatywnych!

Spektakl teatralny czy kurs pisania?

Poniższe przykłady udowadniają, że rozwijanie kompetencji artystycznych i społecznych młodych ludzi w kontekście sektorów kultury i kreatywnych wcale nie musi być nudne! Skupiają się one przede wszystkim na umiejętnościach miękkich, co obala powszechne twierdzenie, że to istotność kompetencji biznesowyc u młodych ludzi powinna być przede wszystkim podkreślana. Projekty wymienione poniżej nie koncentrują się tylko na rozwoju umiejętności stricte zawodowych, ale również na zdolnościach takich jak krytyczne myślenie, umiejętność współpracy czy empatii, które mają istotną rolę w każdym zawodzie, ale również w życiu codziennym. Dzięki nim kształtuje się osobowość młodego człowieka, ułatwia komunikację z innymi, jak i przydają się w wielu sytuacjach społecznych.

Centre de Formation d’Animateurs (Centrum Szkolenia Animatorów) jest belgijską organizacją założoną w Brukseli, która wspiera młodych animatorów, nauczycieli, trenerów i artystów w poszukiwaniu swojej kreatywności, współpracowaniu ze sobą i promowaniu wartości demokratycznych poprzez animacje i szkolenia. Organizacja ta kształtuje odpowiedzialnych, świadomych i aktywnych obywateli przez działania związane z szeroko pojętą kulturą.

CFA zorganizowała roczny kurs, współfinansowany przez Europejski Fundusz Socjalny, pod tytułem “Szkolenie animatorów w sztukach performatywnych”, skierowany do osób, które chciałyby wzbogacić swoje kwalifikacje. Wprowadza on uczestników w świat teatru i kina, sprawiając, że wzmocnią poczucie własnej wartości, jak i pewność siebie. Kurs ten realizuje też główny cel tej organizacji – rozpowszechnianie demokratycznych wartości. Przez lata udowodniono, że uczestnicy znaleźli pracę w wielu przemysłach – włączając w to sektory kulturalne i kreatywne.

Z kolei Tripitaka jest czeską organizacją założoną w Pradze, której celem jest wsparcie młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia – szcególnie nowicjuszy w sektorach kulturalnych i kreatywnych. Ich grupami docelowymi są artyści, graficy i pisarze, szczególnie ci, którzy doświadczają wykluczenia społecznego. Szczególną uwagę warto zwrócić na dwa projekty, które zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu ESF.

Projekt “First Success” (Pierwszy Sukces) zainicjowany został w 2010 roku, trwając przez 2 lata. Wspierał osoby, które wychowały poza swoimi rodzinami, niedawno opuściły dom dziecka lub zmagały się z wykluczeniem społecznym. Narzędziem wspomagającym młodych był teatr – uczestnicy, pod opieką profesjonalistów, przygotowali sztuki, które opowiadały historie ich życia. Ostatecznie powstały 3 przedstawienia, które opisywały ich doświadczenia i poszukiwanie nadziei na przyszłość. W ramach projektu przewidziano też doradztwo zawodowe i spotkania z psychologiem, co pozwoliło uczestnikom na lepsze przygotowanie do wkroczenia na rynek pracy.

Innym projektem zrealizowanym przez Tripitakę był “Renome”, skierowany do podobnej grupy uczestników. Inicjatywa ta, trwająca w latach 2012-2014, także miała na celu przygotowanie młodych, którzy wychowali się bez rodziny, do wkroczenia na rynek pracy. Jego uczestnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił w różnych zawodach, jak i stworzenia sztuk teatralnych opowiadających ich życiowe historie.

Słoweńska reintegracja w społczeństwo przez kreatywność 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), znana też jako Słoweńska Agencja Książek, jest organizacją, która skupia się przede wszystkim na literaturze. Ich cele to na przykład ułatwienie dostępu do książek czy promocja słoweńskich autorów. Agencja ta swoją siedzibę ma w Lublanie, w sąsiedztwie słoweńskiego Ministerstwa Kultury.

W latach 2016-2019 JAK zrealizował projekt “Include and Activate” (Włącz i Uaktywnij!), współfinansowany przez ESF. Skupiał się on na wsparciu byłych więźniów, osób w trakcie odwyku od narkotyków czy osób zmagających się z problemami natury psychicznej. Rozpowszechniony był w całej Słowenii, pozwalając jego uczestnikom na wyrażanie siebie i opowiedzenie swoich historii poprzez, między innymi, rysunek i pisanie. W ramach projektu przewidziano też spotkania z zawodowymi pisarzami i ilustratorami, umożliwiające uczestnikom prezentacje ich własnych dzieł. Niektórzy z nich wydali nawet swoje własne książki.

Także w Polsce można znaleźć ciekawe przykłady podobnych działań wspófinansowanych z EFS. Jednym z nich może być projekt realizowany na Śląsku – „Artystyczne pasje szansą na nowy zawód dla młodych matek”. Choć grupa docelowa projektu była w tym przypadku zawężona do młodych kobiet, często także młodocianych matek to VENOS STUDIO, pomysłodawca i realizator projektu, postanowił odpowiedzieć na pytania: czy można połączyć artystyczne zainteresowania z pracą? Czy mogą w tym pomóc nowe technologie? Wreszcie, czy można to wszystko połączyć z wychowaniem dzieci? VENO’S STUDIO zaprosiło kobiety, które lubią rysować, malować, rzeźbić, śpiewać lub grać na dowolnym instrumencie, aby poprzez udział w projekcie wykorzystały swój talent i zainteresowania zwiększając swoje szanse na zdobycie ciekawej pracy zawodowej. Uczestniczki projektu skorzystały z wielostronnego wsparcia. Od wypracowania, wspólnie z doradcą zawodowym, indywidualnych ścieżek rozwoju, poprzez zajęcia aktywizujące, aż do warsztatów komunikacji społecznej. Ważnym elementem projektu były praktyczne warsztaty muzyczne i plastyczne, a także te związane z edukacją informatyczną (podstawy obsługi komputera z elementami grafiki komputerowej), a osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej miały okazję nauczyć się jak otworzyć i prowadzić własną firmę.

 

 Czym jest ESF?

Europejski Fundusz Społeczny, znany jako ESF, jest jednym z instrumentów Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób, które zmagają się z trudnościami w znalezieniu pracy. Głównymi grupami docelowymi Funduszu są młodzież oraz ludzie, którzy znajdują się w niekorzystnej pozycji w kontekście poszukiwania zarobku.

Skupia się na trzech priorytetach: zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników, polepszaniu ich dostępu do zatrudnienia oraz na szkoleniach zawodowych. Fundusz wspiera ludzi w potrzebie poprzez projekty związane z zatrudnieniem, które realizowane są na poziomie krajowym lub regionalnym, przez mniejsze, lokalne organizacje. Młodzi ludzie zainteresowani rozwijaniem swoich artystycznych pasji czy zainteresowań także mogą znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.

Linki

Strona projektu

Bridging the Gap - Strona Główna

 

Media społecznościowe

Facebook

Twitter

Logo projektu

Logo BtG

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria