fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność

O projekcie

Projekt Fundacji ARTeria miał na celu poszerzenie przestrzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną (m.in. specjalistyczne szkolenia, debaty) oraz poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wykorzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja).

Zrealizowane w ramach projektu działania obejmowały m.in: debaty [z przedstawicielami władzy samorządowej, uchwałodawczej (radni), ustawodawczej (posłowie, europosłowie), przedstawicielami urzędu wojewódzkiego czy marszałkowskiego, a także przedstawicielami III sektora – przybliżające zakresy odpowiedzialności i działania tych podmiotów], specjalistyczne szkolenia (z podstaw dziennikarstwa, aspektów prawnych, a także podstaw obsługi komputera i korzystania z zasobów sieci – szczególnie w zakresie pozyskiwania informacji publicznej) oraz realizację materiałów dziennikarskich w ramach mediów obywatelskich w oparciu o faktyczne zgłaszane przez mieszkańców problemy reprezentatywne dla społeczności lokalnej/regionalnej i ich emisję poprzez zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (internet, prasa, telewizja).

Finansowanie projektu

Logo FIO

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria