fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Gender Equality in European Culture”, która została organizowana przez Niemiecką Radę Kultury w ramach przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tej tematyki były konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie „równości szans płci w kulturze”, które zostały przyjęte 1 grudnia 2020 r., a sama konferencja miała być okazją do kontynuowania dyskusji na ten temat z udziałem międzynarodowej publiczności. Celem konferencji było także włączenie do tej dyskusji i zaznajomienie z konkluzjami przede wszystkim osób pracujących nad wdrożeniem środków i działań na rzecz większej równości szans płci w instytucjach kulturalnych i obywatelskich. W trakcie konferencji przedstawiono szerokie spektrum inicjatyw i projektów z państw członkowskich UE, reprezentujących różne gatunki artystyczne.

Konferencja została zorganizowana 8 grudnia 2020 r., wzięli w niej udział m.in. prof. Monika Grütters (Federal Government Commissioner for Culture and the Media), Graça Fonseca (Minister of Culture, Portugal), Mariya Gabriel (EU Commissioner for IRCE&Y), prof. dr. Susanne Keuchel (President of the German Arts Council), Renate Punka (Janis Roze Publishers, President of Latvian Publishers Association), Anna Serner (Swedish Film Institute), prof. Helmut Anheier (President Hertie School of Governance) oraz Carlien Scheele (Director of the European Institute for Gender Equality).

Oprócz sesji dyskusyjnych zostały także zorganizowane warsztaty: „Political developments & impulses in various countries”, “Effects on & aspirations for national women’s networks” oraz “Best-practice examples from different EU countries and cultural sectors”

Fundacja ARTeria od wielu lat realizuje projekty i działania związane z tematyką równości szans w sektorze kultury i kreatywnym – m.in. takie jak Global FemART (więcej tutaj) czy udział prezeski Fundacji ARTeria Anny Ochmann, w panelu eksperckim Voices of Culture dedykowanym tej tematyce (więcej tutaj)

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria