fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Kolejne spotkanie grupy sterującej projektu P4CA

13 października 2020 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w ramach kolejnego międzynarodowego spotkania grupy sterującej projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships”. W związku z pandemią COVID-19 zostało ono zrealizowane w formie konferencji online. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi, a Fundacja ARTeria przedstawiła plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO2 – „Non-formal Learing path”, którego jest liderem.

„The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) to międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i, skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracujemy nad  rozwojem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Logo P4CA
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria