wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Wstęp do historii metody fonogestów

Ta publikacja jest fragmentem rezultatu projektu „Cued Speech Europa”

 

Cued Speech to system wizualnej komunikacji językowej, umożliwiający osobom z uszkodzeniami słuchu sprawne odbieranie i przekazywanie komunikatów językowych, stworzony w 1966 roku przez R. Orina Cornetta z Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie.  

Richard Orin Cornett urodził się w Driftwood w stanie Oklahoma 14 listopada 1913 r. Studiował  matematykę i fizykę w Uniwersytecie Baptystycznym w Oklahoma, Texas University oraz University of Oklahioma, a następnie w roku 1940 obronił pracę doktorską z dziedziny fizyki i matematyki stosowanej w Texas University. W latach 1935-1945 był nauczycielem i wykładowcą matematyki, fizyki i elektroniki na Texas University i Harvard University. W następnych latach pracował na stanowiskach administracyjnych, był m.in. prorektorem Uniwersytetu Baptystycznego w Oklahomie. W 1959 roku został dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji Stanów Zjednoczonych. Wtedy też zorganizował badania dotyczące umiejętności czytania niesłyszących studentów Uniwersytetu Gallaudeta i zapoznał się z raportem z nich.

W 1965 roku Cornett objął stanowisko prorektora w Uniwersytecie Gallaudeta. Uniwersytet ten, funkcjonujący w latach 1864-1986 jako koledż dla uczniów niesłyszących, a od roku 1986 jako uczelnia wyższa, stawia sobie za cel zapewnianie wysokiej jakości edukacji studentom niesłyszącym i słabosłyszącym, wykorzystując w komunikacji zarówno język angielski jak i Amerykański Język Migowy. 

W pierwszym roku swojej pracy w Gallaudet College, Cornett przygotował dla studentów Cued Speech – metodę, której celem było pomóc studentom w biegłym opanowaniu języka ojczystego.  Funkcję prorektora Cornett pełnił do roku 1975, następnie, aż do przejścia na emeryturę w roku 1984, piastował stanowisko dyrektora programu Cued Speech na tej uczelni. W latach 1981 – 1983 był prezesem Centrum Studiów nad Językiem i Komunikacją w Uniwersytecie Gallaudeta. Cornett otrzymał wiele prestiżowych nagród i trzy doktoraty honoris causa, przyznano mu także honorowy tytuł profesor emeritus. 

Metoda Cued Speech została po raz pierwszy zastosowana w rodzinie  Mary Elsie Henegar, która wybrała ją jako system komunikowania się ze swoją niesłyszącą córką, Leah. Sukcesy w posługiwaniu się językiem odnoszone przez Leah oraz pozytywne doświadczenia jej rodziny zmotywowały Cornetta do szerokiego promowania tej metody. Cornett blisko współpracował z rodzinami dzieci niesłyszących, przez wiele lat organizował dla nich szkolenia i obozy letnie.

W 1992 roku  Cornett wspólnie z  Mary Elsie Henegar wydał  podstawową książkę o metodzie Cued Speech  – The Cued Speech Resource Book for Parents of Deaf Children, która jest inspiracją dla kolejnych pokoleń użytkowników Cued Speech. Richard Orin Cornett zmarł 17 grudnia 2002 r w wieku 90 lat. 

Logo projektu

Logo CSE

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria