fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

INSYTUT IQ w lutym czyli o zaletach bycia kobietą artystką…

W 1985 r. na murach nowojorskich dzielnic Soho oraz East Village pojawiło się wiele plakatów potępiających marginalizację kobiet w świecie sztuki. Uderzały w dotychczasowe zasady tworzenia kolekcji muzealnych (wybór prac), sposób traktowania artystek przez kuratorów czy krytyków. Zostały stworzone przez anonimową grupę o nazwie Guerrilla GirlsPlakaty jednych śmieszyły, innych oburzały, były jednak tylko początkiem rozpoznawalności grupy i… problemu! Guerrilla Girls poprzez swoje prześmiewcze prace starały się podnieść świadomość świata sztuki dotyczącego tego jako praca artystek jest postrzegana.

W 2007 roku dwudziestu jeden darczyńców National Gallery of Art stworzyło specjalny fundusz w celu zakupu portfolio Most Wanted Guerrilla Girls do kolekcji. Zawiera on trzydzieści najznamienitszych plakatów grupy z lat 1985-2006, z których jeden to „The Advantages of Being a Woman Artist” (Zalety bycia kobietą artystką).

I właśnie ta praca była punktem wyjścia do lutowej dyskusji z cyklu Instytut IQ (spotkaliśmy się 10 lutego 2020 r.). Anna Ochmann przedstawiła, jako wstęp do dyskusji, krótką prezentację, a uczestnicy dyskutowali nie tylko o tezach zawartych na plakacie Guerrilla Girls, ale także o specyfice pracy w sektorze kultury i kreatywnym, a przede wszystkim o tym jak przeciwdziałać niekorzystnym trendom i zjawiskom związanym z tą pracą, szczególnie w kontekście pracy kobiet. Byli zgodni, że najważniejsza jest edukacja – zarówno znajomość mechanizmów rynku pracy i konsekwencji ich działania, ale także ważny jest nacisk społeczny na jawność konkursów i wyboru artystów/wykonawców do udziału w przedsięwzięciach artystycznych (tzw. ukryty rynek pracy, rola koneksji i znajomości). Niezwykle ważne są silne kobiece wzorce osobowe, a także rola networkingu, a szczególnie tzw. peryferyjnych znajomości oraz mentoringu. W tym kontekście Wenancjusz Ochmann przedstawił krótko dotychczasowe działania w projekcie „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” oraz zaprosił osoby zainteresowane rolą mentorów lub bycia „mentee” (nie tylko kobiety-artystki) do udziału w projekcie (więcej o projekcie tutaj).

Na zakończenie Anna Ochmann opowiedziała krótko o działaniach w projekcie „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” i zaprosiła artystki działające w sektorze kultury i kreatyny, zainteresowane testowaniem nowej platformy internetowej do udziału w następnych etapach działań (więcej o projekcie tutaj).

Logo IQ

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria