Global FemART – the women that drive the creative industries

Raport opracowany przez partnerów projektu Global FemART wskazujący najważniejsze nierówności i wyzwania związane z problematyką równości szans w sektorze kultury i kreatywnym, a także zawierający rekomendacje, także dla decydentów. Zawiera także krótki opis narzędzi i rezultatów opracowanych w ramach projektu (więcej o projekcie tutaj)

Publikacja dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Fundacja ARTeria
ul. Gajowa 9, 41-807 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria