wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Global FemArt – EU comparative report

Raport nt. równości szans w sektorze kultury i kreatywnym, sytuacji kobiet-artystek oraz reprezentantek branż kreatywnych opracowany przez partnerów projektu „Global FemART – supporting female artists and creatives in globalise their business”. Raport wskazuje m.in dobre praktyki oraz rekomendacje.

Link.

Fundacja ARTeria
ul. Gajowa 9, 41-807 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria