wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Global FemART jako dobra praktyka w raporcie “Równowaga płci w sektorze kulturalnym i kreatywnym”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Anny Ochmann “Global FemART as a good practice in the Report on “Gender Balance in the Culture and Creative Sectors” napisanego w ramach projektu “Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

Global FemART jako dobra praktyka w raporcie “Równowaga płci w sektorze kulturalnym i kreatywnym”

Autorka: Anna Ochmann

Z przyjemnością ogłaszamy publikację raportu z burzy mózgów pt. “Równość płci: Balans płci w sektorze kulturalnym i kreatywnym”, w którym projekt Global FemART został wymieniony jako przykład dobrej praktyki.

Owy dokument jest finalnym rezultatem sesji burzy mózgów, która odbyła się w Instytucie Goethego w Pradze (4-5 września 2019 r.), w ramach wydarzenia Voices of Culture, które skupia się na równości płci. Podczas sesji w Pradze zostały stworzone cztery grupy fokusowe, które pracowały nad wspólnie określonymi priorytetowymi sprawami. Były to: Wspólny dostęp do rynku pracy i stanowisk kierowniczych dla kobiet; Stereotypy płciowe, reprezentacja i wzory do naśladowania; Koniec przemocy seksualnej; Systemowa dyskryminacja płciowa.

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria (organizacji partnerskiej projektu Global FemART), była zaangażowana w pracę drugiej grupy nad ,,Edukacją&Szkoleniem: Stereotypami płciowymi, reprezentacją i wzorami do naśladowania”. Struktura raportu skupia się na wyżej wymienionych czterech tematach. Wprowadzenie do każdego z nich zawarte jest w konkretnym rozdziale uwydatniającym problem, nakreślającym działania, które muszą zostać podjęte, jak i wymieniającym konkretne przykłady które służą jako ,,dobra praktyka”.

Raport z burzy mózgów został zaprezentowany Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogowym w Brukseli (Belgia), 6 listopada 2019 r.

Informacje o projekcie Global FemART (wraz z opisem) jako dobrej praktyce są dostępne tutaj (strona 39).

W 2007 Komisja Europejska ustanowiła trzy cele strategiczne w Europejskiej Agendzie Kultury, jak i przedstawiła dwa narzędzia kooperacyjne w sferze kultury na poziomie UE: Otwartą Metodę Koordynacji (OMC) z państwami członkowskimi UE oraz Zorganizowany Dialog (SD) ze społeczeństwem obywatelskim. W ramach OMC eksperci z Ministerstw Kultury i narodowych instytucji kulturalnych kilkukrotnie spotykają się w 1,5 rocznym okresie by dzielić się dobrymi praktykami i ustanawiać zasady polityki i zestawy narzędzi, które udostępniane są w całej Europie. Poprzez Zorganizowany Dialog, Komisja utrzymuje regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim – interesanci dostarczają kluczowe idee i komunikaty, by zagwarantować że głos organizacji obywatelskich zostanie usłyszany. Jedna z nici Zorganizowanego Dialogu przekształciła się w Voices of Culture.

Linki

Strona internetowa

Global FemArt - Strona Główna

 

Media społecznościowe

Facebook

Twitter

Logo projektu

Finansowanie

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria