wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

„Gender Equality: Gender Balance in the cultural and creative sectors”

Raport “Gender Equality: Gender Balance in the cultural and creative sectors” podsumowujacy rekomendenacje ekspertów po sesjach dyskusyjnych zorganizowanych, z udziałem Anny Ochmann, prezeski Fundacji ARTeria, w Pradze w 2019 w ramach Voices of Culture (więcej o VoC tutaj).

Publikacja dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Link do publikacji.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria