fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w pracach grupy ekspertów (jako jedna z 47 osób) w ramach dialogu ustrukturyzowanego z Komisją Europejską w czwartym temacie podjętym przez Voices of Culture w latach 2019-2021, który stawia pytania o status i warunki pracy artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością. 

Voices of Culture to platforma dialogu między sektorem kultury a Komisją Europejską udostępniona przez Komisję Europejską. Uczestnicy Voices of Culture, w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę ekspercką, stworzyli raport na temat dyskutowanych obszarów, w tym dotyczących dochodów artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, statusu artystów, mobilności artystów i twórców, a także na temat wolności artystycznej i wolności słowa. Raport ten został przedstawiony przez uczestników Komisji Europejskiej na tzw. spotkaniu dialogowym. 

Anna Ochmann była zaangażowana w opracowanie rozdziałów dotyczących badań i rekomendacji, kształcenia ustawicznego, reprezentacji, przedsiębiorczości i własności intelektualnej.

Spotkanie robocze odbyło się online w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 roku, a spotkanie dialogowe z Komisją Europejską odbyło się 29 czerwca 2021 (także finalnie online pomimo planów organizacji go na żywo).

Temat „Status i warunki pracy artystów oraz osób zawodowo zajmujących się kulturą i kreatywnością” był niezwykle ważny nawet w okresie poprzedzającym pandemię COVID-19, kiedy to sektor kultury i sektor kreatywny charakteryzował się już niestabilnymi praktykami pracy. Rozdrobniona organizacja kreatywnych łańcuchów wartości, często oparta na projekcie i niepewna praca, niedochodowy charakter wielu działań i niedochodowe modele dochodów czy przychodów opartych jedynie na własności intelektualnej to tylko kilka elementów, które się do tego przyczyniają. Kryzys COVID-19 powoduje ogromne straty w możliwościach uzyskania dochodów i prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej, przy czym najbardziej cierpią na tym słabsze podmioty. Skutki długoterminowe wiążą się ze zmianami w popycie na kulturę i zaangażowaniu w nią, zapotrzebowaniem na umiejętności pozwalające radzić sobie w nowej sytuacji, ryzykiem pogłębiania się nierówności w sektorze, „drenażu mózgów” z sektora oraz zubożenia różnorodności ekspresji.

Aby wzmocnić sektory, konieczne jest dalsze rozwijanie zrównoważonych modeli biznesowych oraz praca nad budową ekosystemu, który zapewni godne warunki życia i pracy artystom oraz osobom zawodowo związanym z kulturą i kreatywnością.

Lista wszystkich organizacji eksperckich zaangażowanych w prace nad tym tematem – link.

Raport eksperci – link.

Więcej o VOC: www.voicesofculture.eu

VOC logo

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria