wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Pierwsza grupa artystek i reprezentantek sektora kreatywnego wzięła udział w Artist Circles w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Wenancjusza Ochmanna “First group of women artists and creatives took part in Artist Circles in Poland” napisanego w ramach projektu “Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

Autor: Wenancjusz Ochmann

Artist Circles (Kręgi Artystów) to wyjątkowa metodologia opracowana przez partnerów projektu Global FemART w celu pomocy artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego by wzmocnić ich umiejętności przedsiębiorcze, wspierając je w marketingu ich działalności artystycznej i rozpowszechnianiem jej na arenie międzynarodowej. Metodologia ta oparta jest na cyklu spotkań w małych grupach z udziałem mentora. Uczestniczki mają okazję omówić swoje problemy, wypełnić ćwiczenia i ustanowić cele na przyszłość. Wzajemnie wsparcie jest kluczowe w tym procesie.

W grudniu 2019 i styczniu 2019 odbyły się cztery spotkania w ramach Kręgów Artystów projektu Global FemART. Wszystkie z nich zorganizowane zostały w Zabrzu w Kurorcie Qultury przy ulicy Gajowej 9, obok siedziby Fundacji ARTeria. Polską osobą pomagającą był Wenancjusz Ochmann. Jest on trenerem, mentorem, wykładowcą akademickim i muzykiem z 25-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla dorosłych, w większości w sektorze kreatywnym. Przygotowuje programy szkoleń i warsztatów, by wspomagać artystów i reprezentantów sektorów kulturalnych i kreatywnych w rozwijaniu ich umiejętności przedsiębiorczych i miękkich. Wenancjusz Ochmann stworzył i prowadził kilka projektów, fundowanych przez Europejski Fundusz Obywatelski, między innymi dla kobiet w sektorze artystycznym, by umożliwić im powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Siedem artystek i przedstawicielek przemysłu kreatywnego wypełniły cały proces w Polsce.

Informacje na temat Kręgów Artystów Global FemART były rozpowszechniane przez 2 miesiące przed pierwszym spotkaniem, z użyciem różnych metod i kanałów.

Pierwsza sesja została zorganizowana w poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. Cały pierwszy blok warsztatów był oparty o ćwiczenia ,,przełamujące lody” i zachęcające do komunikacji w grupie. Wykonano również dwa zadania, które umożliwiły uczestniczkom stworzenie wizji o swoim biznesie i jak go zinternacjonalizować. Uczetniczki dyskutowały o wyzwaniach, zadaniach i możliwościach w kontekście osiągania celów.

 Druga sesja została zorganizowana w piątek, 27 grudnia 2019 r. Skupiała się na określaniu celów sposobem SMART, co wywołało dyskusję wśród uczestniczek. Dla niektórych z nich określanie celów było trudne. Osoba pomagająca wyjaśniła teorię przepływu (Flow Theory). Po przerwie, uczestniczki wymieniały się przemyśleniami na temat tego, co motywuje nas do pracy, jak się nagradzamy, jak i również na temat teorii przepływu.

Rozmawiały o wyzwaniach, zadaniach i możliwościach w kontekście osiągania celów, następnie kontynuowały pracę nad ich międzynarodowymi planami działań.

Trzecia sesja została zorganizowana na prośbę uczestniczek 6 stycznia 2020. Tym razem nacisk postawiony był na internacjonalizację. Przedyskutowano model PESTL, co wywołało dyskusję na temat prawa autorskiego.

Czwarta, ostatnia sesja została zorganizowana 28 stycznia 2020. Powróciliśmy do dyskusji na temat wyzwań, zadań i możliwości w kontekście osiągania celów, szczególnie internacjonalizacji naszych działań. Wypełniono końcową ocenę umiejętności miękkich oraz przedyskutowano poczynione postępy.

Pomiędzy sesjami niektóre z uczestniczek utrzymywały kontakt mailowy z osobą pomagającą, jak i były w kontakcie między sobą. Od razu powstała inicjatywa samopomocy. Uczestniczki utworzyły też zamkniętą grupę na Facebooku. Miały dostęp do materiałów między sesjami, a ćwiczenia mogły zabrać ze sobą do domu.

Ogólnie mówiąc, metodologia zawarta w Kręgach Artystów okazała się w Polsce bardzo skuteczna.

Linki

Strona internetowa

Global FemArt - Strona Główna

 

Media społecznościowe

Facebook

Twitter

Logo projektu

Finansowanie

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria