fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

ENCATC – spotkanie członków międzynarodowej sieci z ARTerią

Fundacja ARTeria, od 2020 roku, jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi.

11 grudnia 2020 r. odbyło się Annual General Assembly 2020 sieci, z udziałem Anny Ochmann prezeski Fundacji ARTeria. Spotkanie było okazją do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego organizacji, a także przeprowadzenia wyborów do zarządu ENCATC.

Misją ENCATC jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo ENCATC

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria