fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty. Kongres sieci ENCATC z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w kongresie sieci ENCATC. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało „Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty”, a uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania związane z eksploracją post-cyfrowego świata – świata, w którym digitalizacja jest częścią wszystkich sfer naszego życia i wpływa w ogromnym, niespotykanym dotychczas stopniu, na zmiany kulturowe we wszystkich dziedzinach naszego funkcjonowania. Dyskutowali między innymi o tym, jakie nowe, nieprzewidziane wyzwania pojawiają się przed sektorem kultury i jak to wpłynie na sferę zarządzania w sektorze, a także o tym jak stymulować badania akademickie  w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą.
Kongres ENCATC tworzy przestrzeń do spotkania, wymiany opinii z czołowymi ekspertami i wspólnego poszukania odpowiedzi, które mogą być przydatne dla wszystkich „aktorów” sektora  kultury.

Kongres odbył się w dniach 3-11 listopada 2020 r. i został zorganizowany, w związku z pandemią COVID-19, online.

Fundacja ARTeria jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi. Misją sieci jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Więcej o sieci tutaj.

Logo ENCATC

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria