fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Cued Speech Europa – pierwsze spotkanie międzynarodowego partnerstwa projektowego

Jednym z nowych wyzwań, których realizację rozpoczęliśmy niedawno jest projekt CUED SPEECH EUROPA. Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu odbyło się 2 grudnia 2020 r. i zostało zorganizowane online (w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19). Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich organizacji z trzech krajów: z Włoch (Istituto dei Sordi di Torino oraz Euphoria Net Srl), Belgii (ALPC oraz LogoPsyCom) oraz Polski (oprócz Fundacji ARTeria także z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji oraz omówieniu najważniejszych celów i działań projektowych partnerzy skupili się na omówieniu idei i zaprezentowaniu charakterystyki fonogestów w każdym z języków partnerstwa. Następnie reprezentantki KUL, koordynatora stworzenia pierwszego rezultatu pracy projektowej – broszury „The Cued Speech method and its advantages”, zaprezentowały zakres działań i harmonogram pracy w najbliższych miesiącach, a reprezentanci IST omówili kolejne działania – stworzenie kursu online.

W kolejnej części spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane z zarządzaniem projektem, rozpowszechnianiem czy ewaluacją projektu, a reprezentanci ARTerii, Wenancjusz Ochmann oraz Zuzanna Stachura, zaprezentowali założenia dotyczące „digital presence” w tym logo oraz pierwszą wersję strony internetowej projektu.

Fonogesty spotykają się z coraz lepszym zrozumieniem i akceptacją wśród specjalistów i rodziców, których doceniają skuteczność i łatwość stosowania tej metody.

Więcej o projekcie tutaj.

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Logo CSE
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria