fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Co łączy wspieranie aktywnego poszukiwania pracy z technikami teatralnymi? Kim jest Kreatywny Mentor d.s. Zatrudnienia?

Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas wydarzenia upowszechniającego w ramach projektu Master The Act. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2023 roku w Pyskowicach, w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Program spotkania został tak przygotowany, aby z jednej strony przedstawić wszystkie zrealizowane rezultaty projektu MtA, a z drugiej strony umożliwić uczestnikom i uczestniczkom zadawanie pytań na nurtujące ich zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rynku pracy. Podczas dyskusji została podkreślona innowacyjność samego pomysłu projektu – aby połączyć działania artystyczne, teatralne i dramatyczne ze wsparciem rynku pracy. Ponadto po zaprezentowaniu materiałów powstałych w ramach projektu podkreślono ich różnorodność i bardzo duży zakres.

Największe zainteresowania wzbudził jednak nowy profil zawodowy – Kreatywny Mentor do spraw Zatrudnienia. Po zaprezentowaniu wypracowanego podczas projektu opisu oraz zakresu kompetencyjnego tej postaci pojawiły się pytania o możliwość implementacji tego profilu zawodowego w polskim systemie wsparcia rynku pracy. Przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia wyrazili obawy, czy jest to w ogóle możliwe. Osoby związane z usługami szkoleniowymi, zwłaszcza z sektora prywatnego, były bardzo entuzjastycznie nastawione na rozwinięcie swoich kompetencji zawodowych i zwiększenia konkurencyjności swoich usług poprzez zostanie Kreatywnym Mentorem do spraw Zatrudnienia.

Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie platformy e-learningowej projektu wraz z zawartymi tam zasobami. Ponownie podkreślono różnorodność i przydatność zawartych tam materiałów. Część uczestników spotkania wyraziło jednak sceptycyzm, czy jedynie dostęp do platformy, bez zajęć szkoleniowych na żywo, pozwoli na opanowanie tak szerokiego zakresu materiału. Część tych wątpliwości rozwiało przedstawienie podręcznika, który powstał w ramach projektu. Po przedstawieniu rezultatów projektu oraz dyskusji nadszedł czas na spotkania i rozmowy nieformalne przy wegeteriańskim poczęstunku.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria