fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Przedstawiciele fundacji wzięli udział w Annual General Assembly 2020 – dorocznym spotkaniu sieci Culture Action Europe, której ARTeria jest członkiem (jako jedyna polska organizacja pozarządowa) od 2010 roku. Spotkanie, w związku z pandemia koronawirusa, odbyło się w formie on-line, 12 czerwca 2020 r. Było okazją do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego sieci, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu sieci. Przewidziano także trzy sesje, w trakcie których organizacje członkowskie miały możliwość przedyskutowania kierunków rozwoju CAE w przyszłości, najistotniejszych zadań związanych z reprezentowaniem sektora kultury na poziomie europejskim, była to także świetna okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji samych organizacji i realizowanych przez nie projektów oraz działań, networkingu.

Culture Action Europe to europejska sieć zajmująca się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej. Głównym celem CAE jest wpływanie na kształt polityki europejskiej w celu zapewnienia lepszego dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców Europy, m.in. poprzez analizę polityk kulturalnych, promowanie wymiany informacji i opinii, tworzenia wspólnych stanowisk na poziomie europejskim, organizowania spotkań i konferencji, reprezentowanie sektora kultury na poziomie europejskim. Fundacja ARTeria jest członkiem sieci od 2010 roku (jako jedyna polska organizacja pozarządowa) – oprócz nas w działania CAE są zaangażowane trzy duże instytucje kultury z Polski: Instytut Kultury  Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska oraz Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa. Więcej o działaniach sieci tutaj.

Logo CAE

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria