wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

A few words from the history of ARTeria… Cued speech and „gestures” (hand signs)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem-wspomnieniem autorstwa Wenancjusza Ochmanna „A few words from the history of ARTeria… Cued speech and „gestures” (hand signs)” napisanego w ramach projektu Cued Speech Europa. Artykuł jest dostępny wersji językowej angielskiej i polskiej, a w wersji językowej angielskiej także na fanpagu Fundacji ARTeria na facebooku (link tutaj). #cuedspeecheuropa

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

We współczesnym świecie, który zadziwia nas mnogością pojęć i zjawisk, wieloznaczność pewnych nazw staje się oczywista. Niemniej jednak często może to prowadzić do ciekawych, a czasami trochę śmiesznych sytuacji. Chciałbym się z Państwem podzielić opisem jednej takiej sytuacji.

W czerwcu 2018 roku prowadziłem w Fundacji ARTeria w Zabrzu kolejne spotkanie w ramach cyklu INSTYTUT IQ – dyskusji nt. wyzwań innowacyjnej edukacji. W lekko wakacyjnych nastrojach dyskutowaliśmy w gronie głownie nauczycielskim na temat „Czy śpiewać każdy może”. Pierwszą część spotkania, wykładowo-teoretyczną, zdominowała trochę nostalgia za czasami, w których przedmiot „muzyka”, „wychowanie muzyczne” lub „śpiew” był obowiązkowy na każdym etapie edukacyjnym w szkołach ogólnokształcących. Co więcej, obejmował nawet w niektórych klasach 2-3 godziny tygodniowo. Konkluzją było też to, że te umiejętności (muzyczne, śpiewania) tracimy często z wiekiem. W drugiej części popołudnia rozpoczęliśmy warsztaty oddechowe, emisyjne i wokalne.

W pokazaniu prostej melodii piosenki dla osób nie czytających nut, jak zwykle w takich sytuacjach, użyłem ruchów ręki mających ułatwić śpiewanie melodii – czyli fonogestyki. Jestem absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Wychowania Muzycznego z pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia i fonogestyki używaliśmy na zajęciach z pedagogiki muzycznej wielokrotnie. Było to nierozerwalnie związane z wykorzystaniem metody Zoltana Kodaya w nauczaniu muzyki, zwłaszcza w szkolnictwie ogólnokształcącym. Naszym wykładowcą w tej dziedzinie była wtedy dr Anna Waluga, która kształci pedagogów muzycznych do dnia dzisiejszego obecnie jako profesorka Akademii Muzycznej w Katowicach.

Ale na tym spotkaniu Instytutu IQ zetknąłem się z zupełnie innym znaczeniem pojęcia „fonogesty”. Jedna z uczestniczek, na co dzień zajmująca się prowadzeniem zajęć z logopedii, uświadomiła mi, że używa metody fonogestów (w języku angielskim „cued speech”) w pracy z niedosłyszącymi dziećmi. Na swoich zajęciach mówiąc do swoich podopiecznych równocześnie dłonią, w okolicach ust, pokazuje to co mówi.  Była przekonana o niezwykłej skuteczności tej metody, lecz podczas naszego spotkania wówczas nie było możliwości dłuższego omówienia tego tematu. Obiecaliśmy wrócić do tematu, a nawet zadedykować jedno z kolejnych spotkań tematyce „tych” fonogestów.

Ponieważ Fundacja ARTeria zajmuje się rozwojem i upowszechnianiem innowacyjnych metod  nauczania w różnych dziedzinach edukacji temat fonogestów stał się nam bliski.

Pewnego rodzaju ukoronowaniem tych działań jest realizacja projektu Cued Speech Europa, w którym Fundacja ARTeria wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jest polskim partnerem.

Logo projektu

Logo CSE

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria