fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

18 listopada 2020 r. została zorganizowana internetowa debata „A Cultural Deal for Europe”, w której – jako jedna z ponad 400 uczestników tego wydarzenia – wzięła udział także Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria. Zainteresowanie debatą, a także aktywny wkład uczestników w trakcie jej trwania potwierdzają, że kultura powinna znaleźć się w centrum europejskiej polityki i procesów decyzyjnych.

A Cultural Deal for Europe

W oparciu o ustalenia i wnioski z debaty zostanie wydany specjalny komunikat przesłany następnie do decydentów UE i reprezentantów europejskiego sektora kultury. W trakcie debaty padły ważne słowa. „Kultura nie jest drugorzędnym aspektem dla naszego społeczeństwa, kultura jest i zawsze będzie w centrum naszego życia!” stwierdziła Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Sabine Verheyen, przewodnicząca komisji CULT w Parlamencie Europejskim, dodała: „Aby pokazać siłę kultury, potrzebujemy zjednoczonego sektora kultury: potrzebujemy współpracy, wspólnego głosu, wspólnych strategii rzecznictwa”.

ARTeria zadeklarowała swój akces do dalszych prac oraz promocji tej idei, podpisała także wspólną deklarację. Więcej szczegółów wkrótce.

zdjęcie: Michalina Kuczyńska

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria