Pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych z udziałem Anny Ochmann, prezes Fundacji ARTeria

Pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych z udziałem Anny Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, odbyło się 19 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Anna Ochmann odebrała z rąk podsekretarza stanu Andrzeja Wyrobca akt powołania do parcy w Radzia na cztery lata i po prezentacji formalnych ram funkcjonowania Rady przez Marka Hojdę, przewodniczącego Rady oraz wyborze wiceprzewodniczącego i sekretarza, Rada w nowym składzie rozpoczęła pracę (m.in. dyskutowaliśmy o nagłośnieniu imprez muzycznych oraz konsekwencji społeczno-zdrowotnych złego nagłośnienia oraz o propozycjach tematów do nowego harmonogramu prac Rady.

Więcej o składzie i działalności Rady tutaj oraz na stronie MKiDN.