Organizacja imprez – warsztaty

W dniach 15-16 marca 2019 r oraz 29-30 marca 2019 r. zaprosiliśmy na kolejne warsztaty „organizacja imprez”, w którym wzięli udział reprezentanci organizacji pozarządowych, instytucji, firm eventowych, ale przede wszystkim spore grono artystów i twórców. Tym razem bowiem rozszerzyliśmy formułę o tematykę związaną z nowoczesną promocją, marketingiem eventów oraz sposobami angażowania publiczności.

Warsztaty, które poprowadził Wenancjusz Ochmann, obejmowały m.in. takie zagadnienia jak kwestie formalne, budżet, zarzadzanie, technika sceniczna, ale także storytelling przy organizacji imprez, ‘brand experience’ (budowanie unikalnych doświadczeń uczestników). Uczestnicy zastanawiali się także jak budować ciekawe wydarzenie biorąc pod uwagę to co się ma w trakcie niego dziać (content), jakie emocje wśród uczestników ma wzbudzić, jakie efekty chcą osiągnąć i jak sprawić, żeby wyróżnił się on na tle innych (oryginalność).