OPEN STUDIO WEEKEND – Anna Ochmann

ARTeria włączyła się w organizację jubileuszu 20. lecia pracy twórczej prezeski fundacji Anny Ochmann, a samo wydarzenie promowało przede wszystkim  rozwój widowi – odbiorców sztuki, rozwijało zaangażowanie w odbiór działań artystycznych – także takich osób, które dotychczas nie przejawiały większego zainteresowania sztuką współczesną, jak również wpływało na wzrost zainteresowania potencjalnych nabywców sztuki współczesnej.

„Open studio weekend” rozpoczął się 5 lipca 2019 r. godz. 16.00 otwarciem (wernisażami) dwóch wystaw: „IN” (wystawa w pracowni) oraz „OUT” (wystawy plenerowe). 6 lipca 2019 r. od godz.11.00 do 21.00 została zapewniona możliwość zwiedzania pracowni i wystaw, a o godz. 14.00 zorganizowane zostało specjalne autorskie  oprowadzanie po wystawach. Całość wydarzenia została rozbudowana o dodatkowe elementy: w sobotę o 17.00 zaprosiliśmy na spotkanie-debatę dedykowaną możliwościom internacjonalizacji pracy artystycznej (zaprezentowane zostały założenia i działania projektów “Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” więcej o projekcie tutaj) oraz o kreatywnych pomysłach w działaniu (projekt Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries, więcej o projekcie tutaj), a zaproszeni goście – artyści oraz uczestnicy dyskutowali o sztuce współczesnej i wyzwaniach stojących przed artystami. Dzień zwieńczył koncert Wenancjusza Ochmanna zatytułowany „MIDI THRU” będący nawiązaniem do  wcześniejszego wspólnego projektu Anny i Wenancjusza zatytułowanego POMIĘDZY_BETWEEN. W niedzielę, 7 lipca 2019 r. od godz. 11.00 do 18.00 odbywało się zwiedzanie pracowni i wystaw, a o 14.00 ponownie autorskie oprowadzanie.

„Świętowanie” 20. jubileuszu pracy twórczej w formie „otwartej pracowni” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Idea bezpośredniego spotkania z odbiorcami, w rzeczywistości miejsca w którym Anna Ochmann tworzy, zgromadziła lokalną publiczność, ale także osoby z regionu, a dzięki rozbudowanemu programowi  wydarzenia – także innych artystów.

Zapraszamy do zobaczenia krótkiej impresji filmowej o Annie Ochmann (tutaj).

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach repartycji pośredniej ze środków Funduszy Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków.