„Odkryj Unię Europejską na nowo” z udziałem Fundacji ARTeria

Przedstawicielka Fundacji ARTeria weźmie udział w szkoleniu „Odkryj Unię Europejską na nowo”, organizowanym w dniach 2-3 kwietnia 2011 roku w Katowicach w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów.

Dwudniowe spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom problematyki reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej oraz procesu podejmowania decyzji w UE, a także zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania nowych instrumentów umożliwiających udział obywateli w stanowieniu prawa i podejmowania decyzji w UE.

W grudniu 2009 roku wszedł w życie Traktat z Lizbony zmieniając w znacznym stopniu strukturę instytucji europejskich i sposób ich funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie działań prowadzonych przez Unię Europejską na arenie międzynarodowej. Jego celem jest między innymi poprawa efektywności i przejrzystości działania instytucji w rozszerzonej UE oraz demokratyzacja i „przybliżenie obywateli do UE”. Dzięki Traktatowi Unia będzie działać efektywniej, stanie się bardziej demokratyczna i zrozumiała dla obywateli.

Program szkolenia obejmuje między innymi elementy historii i teorii integracji europejskiej, przykłady unijnych polityk, podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, zagadnienia związane z polska prezydencją, lobbing w UE czy znaczenie organizacji pozarządowych w systemie unijnym, a uczestnicy będą mogli praktycznie sprawdzić swoją wiedzę w trakcie ćwiczeń interaktywnych i testowych czy gier strategicznych. Pełny program do pobrania tutaj.
Organizatorem szkolenia jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce.