Obywatelski wymiar kultury z ARTerią.

Reprezentant Fundacji ARTeria wziął udział w tegorocznej edycji festiwalu Kultura 2.0, organizowanej przez Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 26-27 października 2012 r. w Warszawie. Tym razem w centrum uwagi organizatorów i uczestników znalazł się… „obywatel 2.0” oraz obywatelski wymiar kultury. Dyskusja o tożsamości „obywatela 2.0” jako uczestnika kultury, uczestnika życia społecznego, użytkownika mediów, odbiorcy i współtwórcy treści połączona była z debatą o narzędziach – głównie internetowych, których on używa, a które powodują nie tylko zmianę sposobu powstawania, dystrybucji i przetwarzania informacji, ale także zmianę modeli odbiorczo-twórczych kultury i relacji społecznych.

Tak więc tematem przewodnim festiwalu Kultura 2.0 w roku 2012 był partycypacyjny wymiar kultury powiązany z rozwojem technologicznym i informacyjnym. Uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: Jak kultura zapośredniczona przez technologię może działać na rzecz obywatelskości? Jak społeczności mogą włączać się w tworzenie i twórcze przekształcenie swoich zasobów kulturowych? Jak obywatelskość sprawdza się w sztuce? Jakie prawo do treści kultury ma obywatel?

Wydarzenia festiwalowe zostały pogrupowane w ramach trzech głównych ścieżek tematycznych: „Obywatel 2.0 w kulturze”, „Archiwa społeczne” oraz „Sztuka dla obywatelskości”, uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach, seminariach oraz, tradycyjnie już, mogli zapoznać się z wystawą zatytułowaną „wejdź na poziom 2.0”
Partnerami merytorycznymi festiwalu są: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Panoptykon, Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Więcej na stronie: www.kultura20.pl