O nowych metodach mentoringu dla młodych artystów – raport Bridging the Gap

W ramach projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” partnerzy projektu, w tym zespół Fundacji ARTeria, opracowali raport dotyczący nowych metod mentoringu  dla młodych przedsiębiorców z branży kreatywnej, a także opracowali profil zawodowy i ramy kompetencji dla takich mentorów. Streszczenie raportu jest dostępne tutaj (wersja językowa angielska) oraz tutaj (wersja językowa polska).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.