Nowy projekt Fundacji ARTeria – Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność.

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowania na realizację projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność” z tegorocznego konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ma na celu poszerzenie przestrzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej (Zabrze i okoliczne miasta przede wszystkim Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne) oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną (m.in. specjalistyczne szkolenia, debaty) oraz poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wykorzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja).

Przewidziane w projekcie działania: to między innymi: debaty [z przedstawicielami władzy samorządowej, uchwałodawczej, ustawodawczej, przedstawicielami urzędu wojewódzkiego czy marszałkowskiego, a także przedstawicielami III sektora – przybliżające zakresy odpowiedzialności i działania tych podmiotów], specjalistyczne szkolenia oraz realizacja materiałów dziennikarskich w ramach mediów obywatelskich w oparciu o faktyczne zgłaszane przez mieszkańców problemy, które będą reprezentatywne dla społeczności lokalnej/regionalnej oraz ich emisja poprzez zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (internet, prasa, telewizja).

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie – TAKŻE JAKO WOLONATRIUSZY – do zgłaszania się do biura Fundacji ARTeria – więcej informacji na naszej stronie: www.informatorobywatelski.org.

Projekt będzie realizowany od września 2012 roku do czerwca 2013 roku dofinansowanie w ramach FIO wynosi 149 524 złotych, pozostały – niezbędny do realizacji projektu – wkład finansowy i rzeczowy wniesie Fundacja.