Nowy projekt ARTerii – Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries

1 listopada 2015 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego międzynarodowego projektu dedykowanego rozwojowi zawodowemu reprezentantów sektora kultury i sektora kreatywnego (przede wszystkim muzyków), tym razem z funduszy Programu ERASMUS+ (sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’).

Wspólnie z naszymi partnerami Collage Art i Rinova (z Wielkiej Brytanii), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), Prostor Plus (Chorwacja), CESOR (Macedonia) oraz Mulab (Włochy) będziemy przez 34 miesiące pracować nad stworzeniem praktycznego, międzynarodowego systemu wsparcia artystów między innymi poprzez badanie wpływu mentoringu na ich rozwój zawodowy, poprzez stworzenie systemu rozwoju kompetencji reprezentantów sektora CCIs oraz mentorów pracujących w tym sektorze, stworzenie platformy wymiany doświadczeń czy licencji dla mentorów, a także zaplanowaliśmy w każdym z krajów partnerskich praktyczne warsztaty oraz seminaria przybliżające i testujące nasze działania. Za merytoryczna stronę projektu z ramienia Fundacji ARTeria będzie odpowiadał Wenancjusz Ochmann, który od kilku lat prowadzi indywidualny mentoring artystów, a także realizuje różnorodne projekty warsztatowe i szkoleniowe związane z tą tematyką – obecnie m.in. warsztaty kreatywności na zlecenie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, na przykład: „Moja praca w kapciach”… (więcej o szkoleniach tutaj). Więcej szczegółów o projekcie już wkrótce.