Nowy program mentoringowy WinART dla artystek i reprezentantek sektora kreatywnego – zapraszamy!

Fundacja ARTeria rozpoczyna realizację nowego programu mentoringowego skierowanego specjalnie dla kobiet – artystek i reprezentantek sektora kreatywnego Women in ART (WinART).

W marcu 2016 roku rozpoczęliśmy realizację programu mentoringowego dla artystów i artystek, animatorów i animatorek, menadżerów i menadżerek kultury z zakresu działalności na rynku sztuki w Polsce, ale nie tylko. Były to spotkania grupowe, które w kolejnych miesiącach wzbogaciliśmy o moduły spotkań indywidualnych w trakcie których pracowaliśmy nad rozwojem umiejętnościach warunkujących przekształcenie działalności artystycznej w działalność o charakterze dochodowym, a także nad tym jak znaleźć i dopracować pomysł na biznes. Pracowaliśmy także nad testowaniem potencjalnych pomysłów i analizowaniu faktycznych potrzeb odbiorców, publiczności czy klientów, rozmawialiśmy o możliwościach finansowania działalności kreatywnej w Polsce.

Analiza rezultatów naszych spotkań, a przede wszystkim opinie uczestniczek zainspirowały nas do stworzenia programu mentoringowego skierowanego specjalnie dla kobiet – artystek i reprezentantek sektora kreatywnego.

Celem naszego programu WinART jest wsparcie kobiet działających w sektorze kultury i kreatywnym poprzez rozwój ich kompetencji i wiedzy, co umożliwi im lepsze poruszanie się po rynku sztuki i sukces w pracy w branżach kreatywnych. Chcemy ten cel realizować m.in. przez

  1. przekazanie uczestniczkom praktycznej wiedzy jak poruszać się po rynku sztuki i rynku sektorów kreatywnych, w tym na temat kompetencji przedsiębiorczych (także wiedzy nt. modeli i strategii biznesowych)
  2. wsparcie uczestniczek w rozwijaniu wiedzy na temat aspektów prawnych (w tym prawo autorskie) i kształtowaniu ich kompetencji miękkich (związanych m.in. z komunikacją, negocjowaniem stawek i wynagrodzeń, współpracą w zespole, itp.) tak, aby praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogły stać się zajęciem gwarantującym sukces i satysfakcję finansową
  3. rozwój sieci kontaktów uczestniczek i ich współpracy, także z innymi sektorami (m.in. w ramach spotkań CULTURE HUB organizowanych przez ARTerię)

Dlaczego to robimy?

  • Bo wsparcie mentoringowe ma płeć! Istnieją zdefiniowane bariery (związane m.in. z rolami społecznymi, stereotypami, itp.) które są barierą dla kobiet w pracy w sektorze kultury i kreatywnym!
  • Bo, szczególnie początkujące artystki czy reprezentantki branż kreatywnych zanim wypracują swoja pozycję na tzw. rynku sztuki często mierzą się z barierą wejścia do „obiegu artystycznego” (także instytucjonalnego, międzynarodowego, festiwalowego, itp.).

Koordynatorem oraz ‘lead mentorem’ programu jest Wenancjusz Ochmann.

Udział w programie jest bezpłatny. Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji mejlowo (biuro@fundacja-arteria.org) lub bezpośrednio w siedzibie organizacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!